Ubezpieczenia LUX MED

   

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informuję, iż w wyniku rozmów prowadzonych przez Fundację Wsparcia Policjantów działającą przy NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z Brokerem MAK Ubezpieczenia Sp z.o.o zostały wypracowane nowe warunki współpracy z firmą LUX MED.

Z uwagi na fakt, iż firma Lux Med przedłożyła nam warunki kontynuacji umowy znacznie podwyższające dotychczasową składkę zaprosiliśmy do współpracy negocjacjach brokera Mak Ubezpieczenia Sp. z o.o. W drodze negocjacji udało nam się zredukować zwyżkę składki za pakiet Comfort Plus do poziomu 11,4% . Tym samym od 1 marca2024 składka wynosi 320PLN. Ze względu na bardzo małe wykorzystanie usługi stomatologiczne ulegają ograniczeniu. Niemniej jednak pozostawiliśmy usługi, z których Państwo korzystają i które są w pełni bezpłatne, jak:

 • profilaktyka stomatologiczna (przegląd profilaktyczny, usuwanie kamienia, itp.)
 • zdjęcia RTG zęba
 • pantomogram

Ponadto, zgodnie z nowymi uzgodnieniami, we wszystkich pakietach od 1 marca 2024 będą honorowane skierowania od lekarzy z innych placówek niż LUX MED, w tym od lekarzy NFZ.

Odpowiadając także na Państwa potrzeby wprowadzamy dniem 1 marca 2024 dodatkowo nowy pakiet opieki medycznej: Opieka Standard dla Fundacji z węższym zakresem ale także z niższą składką w wysokości 170 zł miesięcznie, dedykowany nowo przystępującym osobom lub po prostu nie oczekującym tak szerokiego zakresu opieki medycznej jak Comfort Plus. Pakiet Standard będzie dostępny do 80 roku życia. Informuję, że ewentualna zmiana dotychczasowego pakietu na niższy wymaga powtórnego wypełnienia formularzy- deklaracji przystąpienia do Benefitplanu LUX MED oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pozostałe warunki z obecnej umowy pozostają bez zmian, natomiast w związku z drobną zmianą zakresu, wymagana była zmiana również w systemach Lux Med., co może skutkować wygenerowaniem tzw. sms powitalnego. Prosimy o zignorowanie go. Ta informacja została wysłana automatycznie, a ciągłość opieki zostaje zachowana.

Uprzejmie proszę również o przekazywanie informacji w tej sprawie do wszelkich innych osób, potencjalnie zainteresowanych ofertą.

Ponadto przypominam o bezwzględnej konieczności dokonywania ewentualnych rezygnacji z zarezerwowanych usług z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie przestrzeganie tej zasady powoduje obciążanie przez Lux Med kosztami usługi naszego kontraktu, pomimo ich faktycznego nie wykorzystania.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Fundacją pod nr  509 711 200.

Z poważaniem

Renata Rogalska

Prezes Fundacji Wsparcia Policjantów

Załączniki:

 1. Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych
 2. zmiany w OWU - przyjęte na potrzeby umowy z Fundacją
 3. szczegółowy zakres pakietu Comfort Plus
 4. szczegółowy zakres pakietu Standard
 5. standardy dostępności
 6. link do mapy Polski z adresami placówek LUX MED
 7. wykaz placówek współpracujących na stronie LUX MED
 8. zasięg zespołu wyjazdowego dla obszaru Warszawy
 9. formularz deklaracji przystąpienia do Benefitplanu LUX MED
 10. formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych