SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2022 rok
Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego.

Na dzień 31.12.2022 r. wartość aktywów Fundacji wynosiła 1 001 076,66 PLN.
W 2022 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty działalności statutowej - łącznie 575 966,48 PLN.
    w tym: świadczenia pieniężne: - 0 PLN.
    świadczenia niepieniężne: - 288 128,97 PLN.
    wydatki finansowane ze œrodków OPP - 51 515,02 PLN.
 b) Koszty administracyjne łącznie – 170 313,86 PLN.
    w tym: usługi księgowe – 13 653,00 PLN

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 288 128,97 PLN.
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 51 169,02 PLN.
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 638 304,31 PLN.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2022 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
                                 
W okresie sprawozdawczym 2022 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Sporządziła                                    Zatwierdziła
Wiesława Strachota                    Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                      Prezes Zarządu

Warszawa 11.07.2023 r.

SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2021 rok
Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego.

Na dzień 31.12.2021 r. wartość aktywów Fundacji wynosiła 887.233,79 PLN.
W 2021 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty działalności statutowej - łącznie 497 773,03 PLN.
    w tym: świadczenia pieniężne: - 5 000,00 PLN.
    świadczenia niepieniężne: - 176 344,86 PLN.
    wydatki finansowane ze œrodków OPP - 42 802,50 PLN.
 b) Koszty administracyjne łącznie – 102 478,16 PLN.
    w tym: usługi księgowe – 13 677,60 PLN

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 176 344,86 PLN.
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 47 802,50 PLN.
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 436 960,39 PLN.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2021 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
                                 
W okresie sprawozdawczym 2021 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Sporządziła                                    Zatwierdziła
Wiesława Strachota                    Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                      Prezes Zarządu

Warszawa 18.08.2022 r.

SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2020 rok
Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego.

Na dzień 31.12.2020 r. wartość aktywów Fundacji wynosiła 828.376,83 PLN.
W 2020 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty działalności statutowej - łącznie 418 617,30 PLN.
    w tym: świadczenia pieniężne: - 23 618,14 PLN.
    świadczenia niepieniężne: - 272 305,37 PLN.
    wydatki finansowane ze œrodków OPP - 122 693,79 PLN.
 b) Koszty administracyjne łącznie – 98 434,53 PLN.
    w tym: usługi księgowe – 13 800,60 PLN

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 86 259,27 PLN.
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 146 311,93 PLN.
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 306 463,29 PLN.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2020 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
                                 
W okresie sprawozdawczym 2020 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Sporządziła                                    Zatwierdziła
Wiesława Strachota                    Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                      Prezes Zarządu

Warszawa 17.09.2021 r.

SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2019 rok
Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego.

Na dzień 31.12.2019 r. wartość aktywów Fundacji wynosiła 857.748,37 PLN.
W 2019 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 650.838,90 PLN.
    w tym: świadczenia pieniężne: - 320.567,89 PLN.
    świadczenia niepieniężne: - 330.271,01 PLN.
 b) Koszty administracyjne łącznie – 131.381,34 PLN.
    w tym: usługi księgowe – 13.960,75 PLN

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 126.190,41 PLN.
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 45.385,80 PLN.
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 642.637,26 PLN.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2019 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
                                 
W okresie sprawozdawczym 2019 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Sporządziła                                    Zatwierdziła
Wiesława Strachota                    Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                      Prezes Zarządu

Warszawa 29.06.2020 r.

SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2018 rok


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego.
Na dzień 31.12.2018 r. wartość aktywów Fundacji wynosiła 830.373;96 PLN.
W 2018 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:
Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 309.123;13 PLN.
    w tym: świadczenia pieniężne: - 5.534;06 PLN.
    świadczenia niepieniężne: - 303.589;07 PLN.
 b) Koszty administracyjne łącznie – 134.847;13 PLN.
    w tym: usługi księgowe – 14.083,50 PLN
Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 113.287;68 PLN.
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 42.923;10 PLN.
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 248.070;83 PLN.
Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2018 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
W okresie sprawozdawczym 2018 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Sporządziła                                    Zatwierdziła
Wiesława Strachota                    Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                      Prezes Zarządu

Warszawa 20.06.2018 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2017 rok
   


Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego.
Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 852.428,97 PLN.
W 2017 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:
Informacje o strukturze kosztów:
  a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 186.121,94 PLN.
        w tym: świadczenia pieniężne: - 100 PLN.
        świadczenia niepieniężne: - 186.021,94 PLN.
  b) Koszty administracyjne łącznie - 99.350,08 PLN.
        w tym: usługi księgowe -13.702,20 PLN
Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
   a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę - 74.282,79 PLN.
   b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę - 9.986,30 PLN.
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 103.160,88 PLN.
Dane o zatrudnieniu:
   a) Fundacja w 2017 r. nie zatrudniała pracowników
   b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
W okresie sprawozdawczym 2017 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządziła                              Zatwierdziła
Wiesława Strachota                   Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                    Prezes Zarządu


Warszawa 20.06.2018 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2016 rok
   


Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 860 968,43 zł.
W 2016 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób\ fizycznych i podmiotów prawnych.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:
Informacje o strukturze kosztów:
   a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 139 275,38 zł
        w tym: świadczenia pieniężne: - 15 157,69 zł
        świadczenia niepieniężne: - 124 117,69 zł
  b) Koszty administracyjne łącznie - 114 374,08 zł
        w tym: usługi księgowe - 13.702,20 zł
Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
    a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariat? sprzęt i materiały na kwotę - 85 361,63 zł
    b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę - 10 461,00 zł
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 98 861,84 zł.
Dane o zatrudnieniu:
    a) Fundacja w 2016 r. nie zatrudniała pracowników
    b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
W okresie sprawozdawczym 2016 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Sporządziła                              Zatwierdziła
Wiesława Strachota                   Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                    Prezes Zarządu


Warszawa 20.06.2017 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2015 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 942 820,42 zł.

W 2015 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
   a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 294 520,15 zł
        w tym: świadczenia pieniężne: - 31 148,80 zł
        świadczenia niepieniężne: - 263 371,35 zł
   b) Koszty administracyjne łącznie - 100 967,01 zł
        w tym: usługi księgowe - 9.471,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
   a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę - 229 669,39 zł
   b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę - 31 148,80 zł

Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 218 487,41 zł.

Dane o zatrudnieniu:
   a) Fundacja w 2015 r. nie zatrudniała pracowników
   b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
W okresie sprawozdawczym 2015 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządziła                              Zatwierdziła
Wiesława Strachota                   Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                    Prezes Zarządu


Warszawa 20.06.2016 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2014 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2014 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 1 077 980,39 zł.

W 2014 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 126 630,64 zł
    w tym: świadczenia pieniężne: - 49 050,08 zł
    świadczenia niepieniężne: - 77 580,56 zł
 b) Koszty administracyjne łącznie - 31 980,21 zł
    w tym: usługi księgowe - 3 792,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę - 45 636,38 zł
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę - 49 050,08 zł
  c) w zakresie zapewnienia wypoczynku po pracy oraz uprawiania kultury fizycznej, sfinansowano organizację turnieju piłkarskiego funkcjonariuszy garnizonu stołecznego na kwotę - 2 000,00 zł
  d) w zakresie integracji środowiska - 29 944,18 zł

Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 189 749,86 zł.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2014 r. nie zatrudniała pracowników
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca

W okresie sprawozdawczym 2014 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządziła                              Zatwierdziła
Wiesława Strachota                   Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                    Prezes Zarządu


Warszawa 29.06.2015 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2013 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2013 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 1 135 307,78 zł., w tym należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 70 626,30 zł.

W 2013 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum gdyż Fundacja w swych założeniach w całości opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 100 613,76 zł
    w tym: świadczenia pieniężne: - 68 588,39 zł
    świadczenia niepieniężne: - 32 025,37 zł
 b) Koszty administracyjne łącznie - 7 586,44 zł
    w tym: usługi księgowe - 4 392,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę 84 219,67 zł
  b) organizację turnieju sportowego - 2 000,00 zł
  c) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi rehabilitacyjne dla 2 osób na kwotę 8 116,31 zł
  d) w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej sfinansowano przebudowę lokalu dla osoby niepełnosprawnej na kwotę - 6 277,78 zł

Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 170 948,51 zł.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2013 r. nie zatrudniała pracowników, jak również nie korzystała z usług zleceniobiorców
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca

W okresie sprawozdawczym 2013 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządził                       Zatwierdziła
Alfreda Momot                 Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe           Prezes Zarządu


Warszawa 29.03.2014 r.